• Advies brengt kwaliteit

Een helder plan

Realisatie is altijd ons doel. Daarvoor is een goed en gedegen advies onmisbaar. Zowel voor de korte termijn en de concrete invulling, als voor de lange termijn. Daarbij kunt u vooral denken aan een helder plan met verschillende momenten van uitvoering.

Wij maken een realistisch overzicht wanneer welke maatregelen uitgevoerd worden en wat dit financieel voor u betekent, zowel qua kosten als qua opbrengsten.

Draagvlak en communicatie

Communicatie en draagvlak spelen een belangrijke rol in onze trajecten. Wij zien dit als onlosmakelijk onderdeel van verduurzaming. 

In trajecten monitoren wij eerst het energieverbruik van onze klant. Meten is immers weten! De resultaten daarvan presenteren wij daarna aan de klant. Dit zorgt voor bewustwording: we laten concreet de mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing zien en vertellen wat de consequenties hiervan zijn. Duidelijke communicatie zorgt voor draagvlak. Dat is belangrijk, want de verduurzaming moet onderdeel worden van de hele organisatie en niet als een tijdelijk project worden gezien. Daarna kunnen we samen aan de slag om voor energiebesparing en verduurzaming te zorgen.

Door vervolgens goed te monitoren neemt dit alleen nog maar toe:
monitoren = meten = weten = bewustwording = energiebesparing

U kunt altijd bij ons terecht voor inhoudelijk advies. Bijvoorbeeld over vragen als:

Hoe ziet uw huidige energiebehoefte eruit?
Welk systeem heeft u nodig?
Hoe kunt u bepaalde (energie)doelen behalen?
Wat levert een middel u op?

Heeft u een andere vraag die wij voor u kunnen beantwoorden? Neem gerust contact met ons op!

12MNDN Duurzaam

Kayersdijk 169
7332 AS  Apeldoorn

stuur een e-mail
055 30 32 260

Alle rechten voorbehouden. © 12MNDN Duurzaam. |  Kayersdijk 169, 7332 AS  te  Apeldoorn | ontwerp en vormgeving: Vanbinnennaarbuiten