Particulier
Zakelijk

Advies brengt kwaliteit

De basis voor kwaliteit? Die ligt volgens ons in een goed en eerlijk advies, en in een helder plan met verschillende momenten van uitvoering.

Een helder plan

Realisatie is altijd ons doel. Daarvoor is een goed en gedegen advies onmisbaar. Zowel voor de korte termijn en de concrete invulling, als voor de lange termijn. Daarbij kunt u vooral denken aan een helder plan met verschillende momenten van uitvoering.

Wij maken een realistisch overzicht wanneer welke maatregelen uitgevoerd worden en wat dit financieel voor u betekent, zowel qua kosten als qua opbrengsten.

Draagvlak en communicatie

Communicatie en draagvlak spelen een belangrijke rol in onze trajecten. Wij zien dit als onlosmakelijk onderdeel van verduurzaming.

In trajecten monitoren wij eerst het energieverbruik van u als onze klant. Meten is immers weten! De resultaten daarvan presenteren wij aan u. Dit zorgt voor bewustwording: we laten concreet de mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing zien en vertellen wat de consequenties ervan zijn. Duidelijke communicatie zorgt voor draagvlak. Dat is belangrijk, want de verduurzaming moet omarmt worden en niet als een tijdelijk project worden gezien. Daarna kunnen we samen aan de slag om voor energiebesparing en verduurzaming te zorgen.

Door vervolgens goed te monitoren, neemt dit alleen nog maar toe:
monitoren = meten = weten = bewustwording = energiebesparing

Altijd een inhoudelijk advies

U kunt altijd bij ons terecht voor inhoudelijk advies. Bijvoorbeeld over vragen als:

  • Hoe ziet uw huidige energiebehoefte eruit?
  • Welk systeem heeft u nodig?
  • Hoe kunt u bepaalde (energie)doelen behalen?
  • Wat levert een middel u op?

Heeft u een andere vraag die wij voor u kunnen beantwoorden? Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van verduurzaming? Heeft u vragen of opmerkingen? Wij helpen u graag vrijblijvend verder.